සිංහල කෙටිකතා

Sahas Piyawara - සහස් පියවර

Sahas Piyawara - සහස් පියවර

දන්නවනේ සමහර දවස් ගැටිලා වැස්සයි අව්වයි එකට තියෙන දවස්. ඒවා සම්පූර්ණයෙන් අසාර්ථක දවස් හැටියටනේ වර්ග ..

In Stock

Rs. 360.00 Rs. 400.00

Samanaya - සමනයා

Samanaya - සමනයා

..

In Stock

Rs. 342.00 Rs. 380.00

Saneli Viyum - සැණෙලි වියුම්

Saneli Viyum - සැණෙලි වියුම්

"සැණෙළි වියුම්" යන්න ' Flash Text' හෝ 'Flash Fiction' ලෙස පදානුගතව ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කල හැක. මේ..

In Stock

Rs. 225.00 Rs. 250.00

Sarpaya Saha Muhuda - සර්පයා සහ මුහුද
Sarpayaku Ha Satan Wada - සර්පයකු හා සටන් වැද
Shuddha Wu Judas - ශුද්ධ වූ ජුදාස්

Shuddha Wu Judas - ශුද්ධ වූ ජුදාස්

මංජුල වෙඩිවර්ධන ගේ කෙටි කතා 6 එකතුවක්...

In Stock

Rs. 315.00 Rs. 350.00

Sinhabahu Enakan - සිංහබාහු එනකං

Sinhabahu Enakan - සිංහබාහු එනකං

2012 විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මානය2012 ගොඩගේ ජාතික සාහිත්‍ය සම්මානය2012 රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය..

Out Of Stock

Rs. 270.00 Rs. 300.00

Sinhala Kotiya - සිංහල කොටියා

Sinhala Kotiya - සිංහල කොටියා

''ආ නගා .. මං උඹ ඉන්නවා දැක්කේ නෑ . මම මේ හොයන්නේ අපේ නීලමනී ..''''උඹ මේ කොහේ ඉඳන් එන ගමන් ද අයියා ?..

In Stock

Rs. 270.00 Rs. 300.00

soba - සොබා

soba - සොබා

දැනට ලේකනයෙහි යෙදෙන ශුරතම ප්‍රබන්ද කරුවන්ගේ ගණන මිනිස් අතක ඇගිලි වලින් ගැන්න හැකිය.ඉන් ඇගිල්ලක් ජයති..

In Stock

Rs. 126.00 Rs. 140.00

Showing 121 to 135 of 155 (11 Pages)