2018 සවර්ණ පුස්තක සම්මානය අවසන් වටය සඳහා නිර්දේශිත පොතකි.

2018 ෆෙයාවේ සාහිත්‍ය සම්මානය අවසන් වටය සඳහා නිර්දේශිත පොතකි.

පද්මිනී සෙනෙවිරත්න ගේ දෙවන නවකතාව වන 'වරණ' ලාංකීය නවකතා මුද්‍රණ ඉතිහාසය තුල ප්‍රථම වරට නවකතාවක් මුද්‍රණ රටා තුනකින් එකම වර වෙළදපලට නිකුත්වන අතර එය ඝණ කවර මුද්‍රණය (Hard Cover), විශේෂ කවර මුද්‍රණය (Special Cover) හා සාමාන්‍ය කවර මුද්‍රණය (Soft Cover) ලෙස සකස් කර ඇත.

පාඨකයන්ට තමන්ට සුදුසු කවර වර්ගයෙන් 'වරණ' මිලදීගත හැකි අතර මෙවන් අත්දැකීමක් ශ්‍රී ලාංකීය පාඨකයන්ට ලැබෙන පළමු අවස්ථාව මෙයය.

'වරණ' විදර්ශන ප්‍රකාශනයකි.


Write a review

Login

Warana - වරණ

  • Rs. 450.00


Available Options


Related Products

Na Gachchathi - න ගච්ඡති

Na Gachchathi - න ගච්ඡති

ටීම් ඇන්ඩර්සන් මට මුණගැසුණේ වින්චෙස්ටර් සරසවියේදීය. හමු වූ මුල් දිනයේම අපි මිතුරන් වීමු. ඊට පාදක..

Rs. 600.00

Gihin Enna Carnival - ගිහින් එන්න කානිවල්

Gihin Enna Carnival - ගිහින් එන්න කානිවල්

2018 රජත පුස්තක සම්මානය(කෙටිකතා)  හිමිවූ පොත.විකෘති වූ ආර්ථික භාවිතාවක් තුළ සමාජයක් සංස්කෘතිකව,..

Rs. 250.00