සිංහල ළමා කෘති

Achcharu Hotale - අච්චාරු හෝටලේ

Achcharu Hotale - අච්චාරු හෝටලේ

ජානකී සූරියආරච්චි විසින් රචිත ළමා ග්‍රන්ථයකි..

In Stock

Rs. 225.00 Rs. 250.00

Achcharu Muttiya - අච්චාරු මුට්ටිය

Achcharu Muttiya - අච්චාරු මුට්ටිය

සිබිල් වෙත්තසිංහගේ නවතම ළමා කතා පෙල......!..

In Stock

Rs. 171.00 Rs. 190.00

Ada Nam Hari Naraka Dawasak - අද නම් හරි නරක දවසක්

Ada Nam Hari Naraka Dawasak - අද නම් හරි නරක දවසක්

ජානකී සූරියආරච්චි විසින් රචිත ළමා ග්‍රන්ථයකි..

Out Of Stock

Rs. 180.00 Rs. 200.00

Adara Mithuro - ආදර මිතුරෝ

Adara Mithuro - ආදර මිතුරෝ

අපි ආදර මිතුරෝඅපි සෙල්ලම් කරනවාඅපි හොදින් ඉගෙන ගන්නවා ..

Out Of Stock

Rs. 135.00 Rs. 150.00

Ahasata Giya Gangawa - අහසට ගිය ගංගාව
Ahasin Giya Ath Rajaya - අහසින් ගිය ඇත් රාජයා

Ahasin Giya Ath Rajaya - අහසින් ගිය ඇත් රාජයා

සුදු ඇත් රාජයා කෙරෙහි ඇත්ගොව්වාට තිබුණේ අසීමිත ආදර ගෞරවයකි. ඒ නිසා ඔහු ඇතුගේ කනට කොඳුරා මෙසේ කිව්වා...

Out Of Stock

Rs. 202.50 Rs. 225.00

Ahasin Giya Ibba - අහසින් ගිය ඉබ්බා
Ahinsaka Pambarala - අහිංසක පඹරාල

Ahinsaka Pambarala - අහිංසක පඹරාල

ජානකී සූරියආරච්චි විසින් රචිත ළමා ග්‍රන්ථයකි..

In Stock

Rs. 180.00 Rs. 200.00

Akikaru Bakamunu Patawa - අකීකරු බකමූණූ පැටවා

Akikaru Bakamunu Patawa - අකීකරු බකමූණූ පැටවා

"ළමයින්ගේ ලෝකයේ ප්‍රශ්නවලට ඒහා අත්දැකීමෙන් ඇතැම් විට පිළිතුරු ලැබෙයි."..

Out Of Stock

Rs. 135.00 Rs. 150.00

Akuru Kochchiya - අකුරු කෝච්චිය

Akuru Kochchiya - අකුරු කෝච්චිය

ජානකී සූරියආරච්චි විසින් රචිත ළමා ග්‍රන්ථයකි..

In Stock

Rs. 225.00 Rs. 250.00

Ali Hondawala - අලි හොඬවැල

Ali Hondawala - අලි හොඬවැල

ජානකී සූරියාරච්චි විසින් රචිත ළමා ග්‍රන්ථයකි ..

In Stock

Rs. 180.00 Rs. 200.00

Ali Nema - අලි නෑම

Ali Nema - අලි නෑම

සතුටු සිතින් කරන උදව් දුර දිග යනවා සමගිකමේ දියුණුවකුත් එයින් ලැබෙනවා ..

In Stock

Rs. 135.00 Rs. 150.00

Alu Pusige Punchi Pataw - අළු පූසිගේ පුංචි පැටව්

Alu Pusige Punchi Pataw - අළු පූසිගේ පුංචි පැටව්

ජානකී සූරියආරච්චි විසින් රචිත ළමා ග්‍රන්ථයකි..

In Stock

Rs. 180.00 Rs. 200.00

Showing 1 to 15 of 215 (15 Pages)