සිංහල ළමා කෘති

Achcharu Hotale - අච්චාරු හෝටලේ

Achcharu Hotale - අච්චාරු හෝටලේ

ජානකී සූරියආරච්චි විසින් රචිත ළමා ග්‍රන්ථයකි..

In Stock

Rs. 135.00 Rs. 150.00

Ada Nam Hari Naraka Dawasak - අද නම් හරි නරක දවසක්

Ada Nam Hari Naraka Dawasak - අද නම් හරි නරක දවසක්

ජානකී සූරියආරච්චි විසින් රචිත ළමා ග්‍රන්ථයකි..

In Stock

Rs. 135.00 Rs. 150.00

Ahasata Giya Gangawa - අහසට ගිය ගංගාව
Ahasin Giya Ath Rajaya - අහසින් ගිය ඇත් රාජයා

Ahasin Giya Ath Rajaya - අහසින් ගිය ඇත් රාජයා

සුදු ඇත් රාජයා කෙරෙහි ඇත්ගොව්වාට තිබුණේ අසීමිත ආදර ගෞරවයකි. ඒ නිසා ඔහු ඇතුගේ කනට කොඳුරා මෙසේ කිව්වා...

In Stock

Rs. 202.50 Rs. 225.00

Ahinsaka Pambarala - අහිංසක පඹරාල

Ahinsaka Pambarala - අහිංසක පඹරාල

ජානකී සූරියආරච්චි විසින් රචිත ළමා ග්‍රන්ථයකි..

In Stock

Rs. 135.00 Rs. 150.00

Akuru Kochchiya - අකුරු කෝච්චිය

Akuru Kochchiya - අකුරු කෝච්චිය

ජානකී සූරියආරච්චි විසින් රචිත ළමා ග්‍රන්ථයකි..

In Stock

Rs. 225.00 Rs. 250.00

Ali Hondawala - අලි හොඬවැල

Ali Hondawala - අලි හොඬවැල

ජානකී සූරියාරච්චි විසින් රචිත ළමා ග්‍රන්ථයකි ..

In Stock

Rs. 135.00 Rs. 150.00

Ali Nema - අලි නෑම

Ali Nema - අලි නෑම

සතුටු සිතින් කරන උදව් දුර දිග යනවා සමගිකමේ දියුණුවකුත් එයින් ලැබෙනවා ..

In Stock

Rs. 135.00 Rs. 150.00

Alu Pusige Punchi Pataw - අළු පූසිගේ පුංචි පැටව්

Alu Pusige Punchi Pataw - අළු පූසිගේ පුංචි පැටව්

ජානකී සූරියආරච්චි විසින් රචිත ළමා ග්‍රන්ථයකි..

In Stock

Rs. 180.00 Rs. 200.00

Aluth Kude - අලුත් කුඩේ

Aluth Kude - අලුත් කුඩේ

ජානකී සූරියාරච්චි විසින් රචිත ළමා ග්‍රන්ථයකි ..

In Stock

Rs. 135.00 Rs. 150.00

Aluth Padura - අලුත් පැදුර

Aluth Padura - අලුත් පැදුර

මුළු රෑ ම මුදලාලි ගත කළේ පැදුර බිම එළාගන්නයි . දෙපැත්තේම ඇතුළට ඇකිළෙන පැදුරක කොහොමද කෙනෙක් බුදියාගන්..

In Stock

Rs. 162.00 Rs. 180.00

Amal Biso - අමල් බිසෝ

Amal Biso - අමල් බිසෝ

'' මේ නම් අපේ ඇත්තාට රස කෑමක් .'' යකාගේ බිරිය සිතුවා. අමල් බිසෝ ගෙන් ඇය ගැන සියලුම විස්තර අහගත්තා. ඊ..

In Stock

Rs. 198.00 Rs. 220.00

Showing 1 to 15 of 162 (11 Pages)