පරිවර්තන ළමා කෘති

Adambara Senpathiya - ආඩම්බර සෙන්පතියා
Alyosha - අල්යෝෂා

Alyosha - අල්යෝෂා

ආ…. මේ ඉන්නේ අපේ දුර පැනීමේ සූරයා!මං පැන්නේ නෑ! අර පිපිරිල්ල හින්ද තමයි මං එතෙන්ට විසි වුණේ.අනේ අපටත..

In Stock

Rs. 360.00 Rs. 400.00

Ama Palaya - අමා ඵලය

Ama Palaya - අමා ඵලය

..

Out Of Stock

Rs. 265.50 Rs. 295.00

Ana - ඇනා

Ana - ඇනා

"හිට්ලර්ගේ යුද්ධය නිසා දෙමාපියන්ද නොමැතිව සිය නැගණිය සහ බාල සොහොයුරාට මවක වූ ජර්මානු දැරියකගේ අනුවේද..

In Stock

Rs. 203.00 Rs. 225.00

Anne Laurie - ඇනී ලෝරී

Anne Laurie - ඇනී ලෝරී

කුඩා දැරියක පිළිබඳව අනුවේදනීය සත්‍ය කතාව..

In Stock

Rs. 270.00 Rs. 300.00

Ape Yalu Dangamalla - අපේ යාළු දඟමල්ල
Apuru Gammanaye Sundara Pasala - අපූරු ගම්මානයේ සුන්දර පාසල

Apuru Gammanaye Sundara Pasala - අපූරු ගම්මානයේ සුන්දර පාසල

Miss Read විසින් රචිත Village School ග්‍රන්ථයේ සිංහල පරිවර්තනය..

In Stock

Rs. 351.00 Rs. 390.00

Showing 1 to 15 of 166 (12 Pages)