සිංහල ළමා ගීත

Igillenna Asayi Mata - ඉගිල්ලෙන්න ආසයි මට

Igillenna Asayi Mata - ඉගිල්ලෙන්න ආසයි මට

නිල් කඳුරැල්ල මැදින් - සුදු අරුණැල්ල අරන් වඩිනවා හිරු දෙවියෝ - අවුරුදු සතුට බෙදන් කලබල නගරේ ඉඳන් - ස..

In Stock

Rs. 225.00 Rs. 250.00

Lama Gee Ama - ළමා ගී අමා

Lama Gee Ama - ළමා ගී අමා

ඕනෑම වයසක දූ පුතුන්ට රස විඳිය හැකි අගනා ළමා ගීත 14 ක් මෙම කෘතියට ඇතුළත් ය. මෙම ග්‍රන්ථය, අධ්‍යාපන අම..

In Stock

Rs. 382.50 Rs. 425.00

Lama Gee Ama CD - ළමා ගී අමා සංයුක්ත තැටිය

Lama Gee Ama CD - ළමා ගී අමා සංයුක්ත තැටිය

“ළමා ගී අමා” කෘතියෙහි සඳහන් ගීත 14 ම තනු නිර්මාණය කර, කුඩා දරු දැරියන් 14 දෙනෙකු විසින් ගායනය කරනු ල..

In Stock

Rs. 360.00 Rs. 400.00

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)