පරිවර්තන කෙටිකතා

Adara Kedalla - ආදර කැදැල්ල

Adara Kedalla - ආදර කැදැල්ල

ශ්‍රේෂ්ඨ ලේඛකයන්ගේ විශිෂ්ට කෙටිකතා - 8..

In Stock

Rs. 595.00

Bimgei Sirakaruwa - බිම්ගෙයි සිරකරුවා

Bimgei Sirakaruwa - බිම්ගෙයි සිරකරුවා

විශ්ව සාහිත්‍යයේ විශිෂ්ටතම කෙටිකතා කරුවන්ගේ අතිශය රසාලිප්ත කෙටි කතා එකතුවක්. ..

In Stock

Rs. 480.00

Geethika Kandayame Tharuniya - ගීතිකා කණ්ඩායමේ තරුණිය

Geethika Kandayame Tharuniya - ගීතිකා කණ්ඩායමේ තරුණිය

විප්ලවීය රුසියානු කෙටි කතා..

In Stock

Rs. 500.00

Kalu Bhangee - කළු භංගී

Kalu Bhangee - කළු භංගී

..

In Stock

Rs. 225.00

Kokila Madura - කෝකිල මැදුර

Kokila Madura - කෝකිල මැදුර

ශ්‍රේෂ්ඨ ලේඛකයන්ගේ විශිෂ්ට කෙටිකතා - 5..

In Stock

Rs. 595.00

Lassana Vasilissa - ලස්සන වසිලීස්සා

Lassana Vasilissa - ලස්සන වසිලීස්සා

බාබයිගා යකින්න කෑම මේසය පිළියෙල කළා . වයින් සහ මී පැණි ගෙනාවා. අන්ද්රේ ආඩම්බරකම් නැතුව මේසයට ඉඳගෙන ක..

In Stock

Rs. 650.00

Naraka Un Asurehi - නරක උන් ඇසුරෙහි

Naraka Un Asurehi - නරක උන් ඇසුරෙහි

මෙම කෘතිය අයත් වෙන්නෙ පූර්ව විප්ලවීය රුසියාවට. කර්ලින්කෝ පූර්ව විප්ලවීය රුසියාවෙ මෙන්ම විප්ලවයෙන් ..

In Stock

Rs. 450.00

Rasa Katha- රස කතා

Rasa Katha- රස කතා

රුසියන් ගත්කරුවන්ගේ ළමා කතා එකතුවකි...

In Stock

Rs. 550.00

Sanda Diye Paavi Giya - සඳ දියේ පාවී ගියා

Sanda Diye Paavi Giya - සඳ දියේ පාවී ගියා

ශ්‍රේෂ්ඨ ලේඛකයන්ගේ විශිෂ්ට කෙටිකතා - 3..

In Stock

Rs. 550.00

Smarana - ස්මරණ

Smarana - ස්මරණ

..

In Stock

Rs. 400.00

Sonduru Sithuwam - සොඳුරු සිතුවම්

Sonduru Sithuwam - සොඳුරු සිතුවම්

ශ්‍රේෂ්ඨ ලේඛකයන්ගේ විශිෂ්ට කෙටිකතා - 2  2009 රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන..

In Stock

Rs. 550.00

Soviet Russian Keti Katha i - සෝවියට් රුසියන් කෙටි කතා i

Soviet Russian Keti Katha i - සෝවියට් රුසියන් කෙටි කතා i

සෝවියට් රුසියන් කෙටි කතා කළඹ i..

In Stock

Rs. 600.00

Soviet Russian Keti Katha ii - සෝවියට් රුසියන් කෙටි කතා ii

Soviet Russian Keti Katha ii - සෝවියට් රුසියන් කෙටි කතා ii

සෝවියට් රුසියන් කෙටි කතා කළඹ ii..

In Stock

Rs. 600.00

Showing 1 to 15 of 17 (2 Pages)